Record details

Title
    Petrologické analýzy ledovcových sedimentů Jesenicka
Author
    Nývlt, Daniel
    Sikorová, Jana
    Víšek, Josef
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    11. KVARTÉR 2005. Sborník abstrakt
Pages
    1
Keyword
    Analýzy
    Jesenicka
    Ledovcových
    Petrologické
    Sedimentů
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014