Record details

Title
    Petrologický a geofyzikální výzkum krystalinických hornin mezi Chotěboří a Trhovou Kamenicí : 13-44 Hlinsko
Statement of responsibility
    Barbora Schulmannová, Zuzana Skácelová, Jaroslava Pertoldová, Pavel Schovánek
Other titles
    Petrological and geophysical research of the crystalline rocks between Chotěboř and Trhová Kamenice
Author
    Pertoldová, Jaroslava, 1956-
    Schovánek, Pavel
    Schulmannová, Barbora, 1963-
    Skácelová, Zuzana
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004
Pages
    s. 42-45, Příl. V
Year
    2005
Notes
    2 diagr. v textu, 12 fot. v Příl. V
    Anglické resumé
    Bibliografie na s. 44-45
    il.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2004
Classfication no.
    552
    553.5/.8
Conspectus category
    552
    553
Subject group
    analýza petrografická
    chemismus hornin
    diorit
    gama-spektroskopie
    geologie regionální
    granodiorit
    kámen stavební
    kamenivo přírodní
    krystalinikum
    kutnohorské krystalinikum
    mapa geologická
    měření radiometrické
    moldanubikum jižních a jihovýchodních Čech
    pluton
    rula
    skarn
    železnohorský pluton
Geographical name
    Chotěboř (Havlíčkův Brod, Chotěboř)
    ČR-Čechy
    Štikov (Havlíčkův Brod, Chotěboř)
    Trhová Kamenice (Chrudim, Hlinsko)
Keyword
    13-44
    Chotěboří
    Geofyzikální
    Hlinsko
    Hornin
    Kamenicí
    Krystalinických
    Petrologický
    Trhovou
    Výzkum
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012