Record details

Title
    Petrologický a geofyzikální výzkum krystalinických hornin mezi Chotěboří a Trhovou Kamenicí
Other titles
    Petrological and geophysical research of the crystalline rocks between Chotěboř and Trhová Kamenice
Author
    ,
    Pertoldová, Jaroslava
    Schovánek, Pavel
    Skácelová, Zuzana
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    4
Year
    2005
Thesaurus term
    Kutná Hora crystalline unit, Železné hory pluton, mineral assemblages, skarn, gamma-ray spectrometry
Keyword
    Chotěboří
    Geofyzikální
    Hornin
    Kamenicí
    Krystalinických
    Petrologický
    Trhovou
    Výzkum
Abstract (in czech)
   V rámci geologického mapování listu 13-443 Chotěboř 1 : 25 000 proběhl i petrologický a geofyzikální výzkum hlavních horninových typů. Na mikrosondě byly analyzovány hlavní horninotvorné minerály moldanubických pararul, metagranitů Kutnohorsko-svratecké oblasti a granitoidů Železnohorského plutonu a na základě toho porovnávány jejich vzájemné litologické vztahy. K tomu přispěla i gamaspektometrická a aeroradiometrická měření. Nově bylo objeveno těleso skarnu u Libice nad Doubravou.
Abstract (in english)
   Petrological and geophysical research of the crystalline rocks between Chotěboř and Trhová Kamenice
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014