Record details

Title
    Petrologie, geochemický charakter a petrogeneze bazických zaobloukových vulkanitů ve východní Nikaragui
Author
    Erban, Vojtěch
    Holub, František
    Janoušek, Vojtěch
    Mlčoch, Bedřich
    Rapprich, Vladislav
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Seminář Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti 6.-8.10.2008. Sborník Muzea Českého ráje/Acta Musei Turnoviensis 3
Pages
    6
Keyword
    Bazických
    Charakter
    Geochemický
    Nikaragui
    Petrogeneze
    Petrologie
    Vulkanitů
    Východní
    Zaobloukových
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014