Record details

Title
    Petrologie
Other titles
    Petrologie
Author
    Bajer, Aleš
    Matyášek, Jiří
    Rejšek, Klement
    Suk, Miloslav
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Elportál
Pages
    1
Year
    2006
Keyword
    Petrologie
Abstract (in czech)
   Učebnice Petrologie (HTML) je určena zejména pro studium učitelství přírodopisu pro ZŠ, studium učitelství geologie pro SŠ a pro studium základů geologie a pedologie. Text obsahuje odborné kapitoly - petrofyzika, petrochemie, hlubinná petrologie, experimentální petrologie, technická petrografie a aplikovaná petrografie. Na Pedagogické fakultě MU se používá v předmětech Neživá příroda 1 (Bi2BP_NPP1) a Neživá příroda 2 (Bi2BP_NPP2).
Abstract (in english)
   Učebnice Petrologie (HTML) je určena zejména pro studium učitelství přírodopisu pro ZŠ, studium učitelství geologie pro SŠ a pro studium základů geologie a pedologie. Text obsahuje odborné kapitoly - petrofyzika, petrochemie, hlubinná petrologie, experimentální petrologie, technická petrografie a aplikovaná petrografie. Na Pedagogické fakultě MU se používá v předmětech Neživá příroda 1 (Bi2BP_NPP1) a Neživá příroda 2 (Bi2BP_NPP2).
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012