Record details

Title
    Petrologie a mineralogie porcelanitů mostecké pánve - produktů fosilních požárů neogénní hnědouhelné sloje
Other titles
    Rocks and minerals formed by fossil combustion pyrometamorphism in the Neogene brown coal Most Basin, Czech Republic
Author
    Dvořák, Zdeněk
    Skála, Roman
    Žáček, Vladimír
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 18, č. 1
Pages
    32
Year
    2010
Thesaurus term
    porcellanite, buchite, pyrometamorphism, Most Basin, Czech Republic, esseneite, kirschsteinite, srebrodolskite, barium hexaferrite, cordierite, spinels
Keyword
    Fosilních
    Hnědouhelné
    Mineralogie
    Mostecké
    Neogénní
    Pánve
    Petrologie
    Porcelanitů
    Požárů
    Produktů
    Sloje
Abstract (in czech)
   Minerály přírodních pyrometamorfovaných hornin (buchitů, škvár a paraláv)Mostecké pánve čítají, vedle několika nedokonale určených fází, téměř 50 druhů. Vysoké teploty, které panovaly během kaustické přeměny (přes 1000 °C) a následné supergenní procesy během chladnutí a po něm, vedly ke vzniku několika generací minerálů, které zahrnují v abecedním pořadí anatas, anhydrit, ankerit, anortit, apatit, aragonit, baryt, celsian, cordierit, cristobalit, diopsid, esseneit, fayalit, forsterit, goethit, Ca-graftonit, halloysit, hematit, hercynit, chalkopyrit, ilmenit, kalcit, kirschsteinit, korund, K-živec, metakaolinit, maghemit, magnetit, magnezioferit, melilit, monazit, mullit, ortopyroxen (enstatit až ortoferosilit), perovskit, pyrit, křemen, sekaninait, sillimanit?, sádrovec, spinel, srebrodolskit, tridymit, vivianit, Ca2SiO4 (larnit?), Ca-ferit CaFe4O7 a Ba-hexaferit BaFe12O19.
Abstract (in english)
   Rocks and minerals formed by fossil combustion pyrometamorphism in the Neogene brown coal Most Basin, Czech Republic
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014