Record details

Title
    Petrologie a rudní parageneze vápenatosilikátových hornin keprnické skupiny silesika
Other titles
    Petrology and ore assemblages of calc-silicate rocks of the Keprník Group in the Silesicum
Author
    Losos, Zdeněk
    Veselý, Miroslav
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2000
Vol./nr.
    Roč. VIII., č. 1
Pages
    4
Year
    2001
Thesaurus term
    Ca-Mg skarns
    calc-silicate rocks
    Keprník Group
    ore mineralization
    Silesicum
Keyword
    Hornin
    Keprnické
    Parageneze
    Petrologie
    Rudní
    Silesika
    Skupiny
    Vápenatosilikátových
Abstract (in czech)
   V článku jsou prezentováíny hlavní výsledky diplomové práce prvního autora se svým školitelem. Je popsána petrologie vápenato-silikátových hornin keprnické skupiny silesika a podrobně jsou charakterizovány zaznamenané rudní výskyty ve sledovaných horninách (lokality Hučivá Desná, Mlýnky, Bezný). Rudní mineralizace je pravděpodobně spojena s vulkanicko-sedimentárním protolitem dnešních vápenatosilikátových hornin a s metamorfními a hydrotermálními procesy, které vyvolaly mobilizaci rudních komponent a jejich následnou akumulaci.
Abstract (in english)
   The calc-silicate rocks (skarns) of the Keprník Group in the Silesicum were influenced by regional metamorphism in the amphibolite facies and contain mineral assemblage: diopside - quartz - plagioclase - calcite - dolomite - titanite - hornblende - microcline - biotite (phlogopite) - chlorite - minerals of zoisite-epidote group. Ore mineralization were probably connected with volcanosedimentary protoliths of rocks and with later metamorphogene and hydrothermal processes which caused their mobilization and subsequent accumulation.
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012