Record details

Title
    Petrologie amfibolitů uranového ložiska Okrouhlá Radouň
Author
    René, Miloš
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Sborník Jihočeského Muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy
Vol./nr.
    Roč. 47, -
Pages
    s. 49-57
Year
    2007
Notes
    Projekt: ME 845, GA MŠk
    Překlad názvu: Petrology of amphibolites of the Okrouhlá Radouň uraium deposit
    Rozsah: 9 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    amphibolite
    geochemistry
    petrology
Keyword
    Amfibolitů
    Ložiska
    Okrouhlá
    Petrologie
    Radouň
    Uranového
Abstract (in czech)
   Amfibolity tvoří vzácné vložky v metasedimentech pestré skupiny moldanubika. Jejich modální složení odpovídá plagioklasovým a epidoticko-plagioklasovým amfibolitům. Amfibolity reprezentují metamorfní ekvivalent tholeiitických bazaltů s tektonometamorfním charakterem vnitrodeskových bazaltů.
Abstract (in english)
   The amphibolites form rare intercalations in metasediments of the Varied Group. According to their modal compositions plagioclase- and epidote-bearing amphibolites are the most abudant types. These amphibolites are probably a metamorphic equivalent of tholeiitic basalt with tectonometamorphic signature of the within plate basalts.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012