Record details

Title
    Petrologie granátického amfibolitu z jižní části zábřežského krystalinika (14-43 Mohelnice)
Statement of responsibility
    Jiří Babůrek, Pavel Hanžl
Other titles
    Petrology of garnet amphibolite from the southern part of the Zábřeh Crystalline Complex
Author
    Babůrek, Jiří
    Hanžl, Pavel
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 4
Pages
    s. 98-100
Year
    1997
Notes
    4 obr., 1 tab., 4 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1996.
Subject group
    amfibolit
    amfiboly
    chemismus minerálů
    facie granulitová
    fylit
    granáty
    plagioklasy
    podmínky P-T
    zábřežské krystalinikum
Geographical name
    Bohdalov (Svitavy)
    ČR-Morava
    Pěčíkov (Svitavy)
Keyword
    14-43
    Amfibolitu
    části
    Granátického
    Jižní
    Krystalinika
    Mohelnice
    Petrologie
    Zábřežského
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    20. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012