Record details

Title
    Petrologie krystalinika v geotermálním vrtu GTPV-LT1 v Litoměřicích
Other titles
    Petrology of crystalline rocks in the geothermal borehole GTPV-LT1 in Litoměřice
Author
    Škoda, Radek
    Žáček, Vladimír
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    8
Year
    2009
Thesaurus term
    borehole GTPV-LT1, Litoměřice region, petrology, ignimbrite, Teplá Crystalline Complex, Bohemian Massif
Keyword
    Geotermálním
    GTPV-LT1
    Krystalinika
    Litoměřicích
    Petrologie
    Vrtu
Abstract (in czech)
   V letech 2006-2007 byl v areálu bývalých kasáren v Litoměřicích vyvrtán průzkumný geotermální vrt GTPV-LT1, který dosáhl celkové hloubky 2110 m. Vrt procházel v celé své délce monotónním krystalinikem tvořeným hlavně dvojslídným svorem s granátem a kyanitem, místy se sillimanitem a staurolitem. Protolitem svorů byly Al-K-Na bohaté, Ca-chudé jílovito-drobové sedimenty. Krystalinikum ve vrtu odpovídá podle charakteru minerálních asociací horninám kyanitové zóny tepelského krystalinika, tj. náleží do bohemika. Petrogeneticky jde o metamorfované sedimenty, které prodělaly dvě hlavní metamorfní události; starší středně teplotní a nízkotlakou až střednětlakou metamorfózu barowienského typu, po které následoval přetisk vysokotlakou a středně teplotní metamorfózou, obdobnou jakou vykazují horniny již zmíněného tepelského krystalinika.
Abstract (in english)
   Petrology of crystalline rocks in the geothermal borehole GTPV-LT1 in Litoměřice
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014