Record details

Title
    Petrologie pararul ložiska uranových rud Okrouhlá Radouň
Statement of responsibility
    Miloš René
Other titles
    Petrology of paragneisses of the Okrouhlá Radouň uranium deposit
Author
    René, Miloš
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy
Vol./nr.
    Roč. 46
Pages
    s. 25-32
Year
    2006
Notes
    6 obr., 1 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. Jihočes. Muz. (Č. Budějovice), přír. Vědy
Classfication no.
    55(1)
    552
    553.3/.4
Conspectus category
    552
    553
Subject group
    analýza petrografická
    chemismus hornin
    ložiska rudní
    metamorfóza
    moldanubický pluton
    moldanubikum jižních a jihovýchodních Čech
    pararula
    podmínky P-T
    protolit
    rudy U
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Okrouhlá Radouň (Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec)
Keyword
    Ložiska
    Okrouhlá
    Pararul
    Petrologie
    Radouň
    Rud
    Uranových
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    17. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012