Record details

Title
    Petrology, geochemistry, and age of low-Ti mare-basalt meteorite Northeast Africa 003-A: A possible member of the Apollo 15 mare basaltic suite
Other titles
    Petrologie, geochemie a stáří low-Ti mare-basalt meteoritu Northeast Africa 003-A: Možný člen skupiny Apolla 15 mare bazaltů
Author
    Burgess, R.
    Fernandes, V.
    Gabzdyl, Pavel
    Haloda, Jakub
    Jakeš, Petr
    Jelenc, M.
    Korotev, R.
    Košler, J.
    Thoeni, M.
    Týcová, Patricie
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geochimica et Cosmochimica Acta
Vol./nr.
    Roč. 73, č. 11
Pages
    21
Year
    2009
Thesaurus term
    lunar meteorites, lunar rocks, petrology, geochemistry, crystallization modeling, lunar magmatism, age of lunar rocks
Keyword
    15
    003-A
    Africa
    Age
    Apollo
    Basaltic
    Geochemistry
    Low-Ti
    Mare
    Mare-basalt
    Member
    Meteorite
    Northeast
    Petrology
    Possible
    Suite
Abstract (in czech)
   Northeast Africa 003 (NEA 003)je lunární meteorit nalezený jako 2 kusy (6 a 118 g) v Libyi v letech 2000 a 2001. Hodnoty Fe/Mn poměrů pro celkovou horninu, olivíny a pyroxeny a izotopické složení kyslíku dokládá lunární původ tohoto meteoritu. NEA 003-A je geochemicky a petrograficky odlišný od dříve popsaných lunárních bazaltických meteoritů a není ve vztahu z žádným z nich. Meteorit NEA 003-A je nápadně geochemicky podobný v obsahu stopových prvků Apollo 15 olivín-normativním bazaltům a může reprezentovat dosud neznámý geochemicky primitivní člen této bazaltické série.
Abstract (in english)
   Northeast Africa 003 (NEA 003) is a lunar meteorite found as a two paired stones (6 and 118 g) in Libya, 2000 and 2001. The Fe/Mn values of the whole rock, olivines and pyroxenes, and the bulk-rock oxygen isotopic composition provide evidence for the lunar origin of NEA 003-A meteorite. NEA 003-A is geochemically and petrographically distinct from previously described mare-basalt meteorites and is not paired with any of them.The NEA 003-A meteorite shows obvious geochemical similarities in trace elements contents with Apollo 15 olivine-normative basalts and could represent a yet unknown geochemically primitive member of the olivine-normative basalt series.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014