Record details

Title
    Petrology, geochemistry and facies analyse of the 9th to the 12th overlying coals of the Žacléř group (Westphalian A, Intrasudetic basin, Czech Republic)
Author
    Edress, N.
    Opluštil, S.
    Sýkorová, Ivana
Conference
    Česko-polská konference "Geologie hornoslezské pánve" (6. : 11.10.2006-13.10.2006 : Ostrava, Česká republika)
Language
    anglicky
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Documenta geonica 2006. 6. česko-polská konference "Geologie hornoslezské pánve".
Pages
    S. 132
Notes
    Projekt: IAA300460510, GA AV ČR
    Překlad názvu: Petrologie, geochemie a faciální analýza 9. až 12. sloje žacléřského souvrství (Westfál A, vnitrosudetská pánev, ČR)
    Rozsah: 1 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    bituminous coal
    macerals
Keyword
    9th
    12th
    Analyse
    Basin
    Coals
    Czech
    Facies
    Geochemistry
    Group
    Intrasudetic
    Overlying
    Petrology
    Republic
    Westphalian
    Žacléř
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012