Record details

Title
    Petrology, geochemistry and petrogenesis of a post-orogenic Variscan granite: Ševětín Massif, Moldanubian Batholith
Author
    Erban, Vojtěch
    Janoušek, Vojtěch
    Vrána, Stanislav
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Geolines
Pages
    2
Keyword
    Batholith
    Geochemistry
    Granite
    Massif
    Moldanubian
    Petrogenesis
    Petrology
    Post-orogenic
    Ševětín
    Variscan
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014