Record details

Title
    Petrology and Microstructural Evolution of Orthogneisses in the Eger Crystalline Complex
Statement of responsibility
    Simona Králíčková, Jiří Konopásek, Ondrej Lexa, Karel Schulmann
Other titles
    5th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group, Bublava - Krušné hory, April 12-15, 2000 - Abstracts (Variant.)
Author
    Konopásek, Jiří
    Králíčková, Simona
    Lexa, Ondrej
    Schulmann, Karel
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geolines
Vol./nr.
    Vol. 10
Pages
    p. 42
Year
    2000
Notes
    Zkr. název ser.: Geolines (Praha)
Subject group
    anatexe
    granáty
    granulit
    krušnohorské krystalinikum
    metamorfóza
    migmatitizace
    ortorula
    rekrystalizace
    složení
    struktury
    tepelské krystalinikum
Geographical name
    ČR-Čechy
    Krušné hory
Keyword
    Complex
    Crystalline
    Eger
    Evolution
    Microstructural
    Orthogneisses
    Petrology
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012