Record details

Title
    Petrology and Tectonic Significance of Spinel Metaperidotites at an Interplate Thrust Boundary (Staré Město Belt)
Statement of responsibility
    Pavla Štípská, Karel Schulmann
Other titles
    4th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group - Abstracts (Variant.)
Author
    Schulmann, Karel
    Štípská, Pavla
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geolines
Vol./nr.
    Vol. 8
Pages
    p. 64
Year
    1999
Subject group
    kambrium
    kolize desek
    metamorfóza
    ordovik
    peridotit
    podmínky P-T
    staroměstské krystalinikum
    vrásnění variské
    zóna riftová
Geographical name
    ČR-Morava
    Staré Město (Šumperk)
Keyword
    Belt
    Boundary
    Interplate
    Město
    Metaperidotites
    Petrology
    Significance
    Spinel
    Staré
    Tectonic
    Thrust
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    19. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012