Record details

Title
    Petrology and geochemistry and K-Ar ages for Cenozoic tinguaites from the Ohře/Eger Rift (NW Bohemia)
Author
    Balogh, K.
    Hegner, E.
    Lang, Miloš
    Novák, Jiří Karel
    Řanda, Zdeněk
    Ulrych, Jaromír
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Neues Jahrbuch für Mineralogie. Abhandlungen
Vol./nr.
    Roč. 183, č. 1
Pages
    s. 41-61
Year
    2006
Notes
    Projekt: IAA3048201, GA AV ČR
    Překlad názvu: Petrologie, geochemie a K-Ar stáří kenozoických tinguaitů z oháreckého riftu (SZ Čechy)
    Rozsah: 21 s.
    spoluprace_08
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10480505
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    Cenozoic volcanism
    České středohoří Mts.
    Ohře/Eger Rift
    Roztoky Intrusive Center
    tinguaite dikes
Keyword
    Ages
    Bohemia
    Cenozoic
    Geochemistry
    K-Ar
    NW
    Ohře/Eger
    Petrology
    Rift
    Tinguaites
Abstract (in czech)
   Žíly fonolitů s tinguaitovou strukturou - tinguaity reprezentují nejvyvinutější horniny série alkalických žil kenozoického roztockého intruzivního centra (RIC) v Českém středohoří. Vznik tinguaitické struktury závisí na rychlosti chladnutí magmatu. Vzácný perrierite a další Zr-silikát patří k akcesorickým minerálům těchto hornin. Studované tinguaity jsou bohaté na alkalické kovy a další inkompatibilní elementy, a vysokéi koncentrace Cl, SO3, CO2 a H2O. Alkalický index (A.I.) je vysoký a pohybuje se od 0.79 do 0.96. Iniciální poměry 87Sr/86Sr vykazují rozpětí 0.70335 až 0.70419 a iniciální hodnoty Nd +2.1 až +4.3 a indikují středně ochuzený plášťový zdroj. Chemicky vyvinuté složení tinguaitů bylo dosaženo diferenciací taveniny na mělké korové úrovni s omezenou asimilací kůry. K-Ar stáří 31-8.5 Ma získané z pěti vzorků nasvědčuje tomu, že tinguaitické žilné horniny jsou současné s ostatními subvulkanickými členy RIC stáří 33 až 24 Ma.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012