Record details

Title
    Petrology and geochemistry of Variscan dykes from the Jáchymov (Joachimsthal) ore district, Czech Republic
Statement of responsibility
    Miroslav Štemprok, Thomas Seifert, František V. Holub, Marta Chlupáčová, David Dolejš, Jiří K. Novák, Edvín Pivec, Miloš Lang
Author
    Chlupáčová, Marta
    Dolejš, David
    Holub, František, 1949-
    Lang, Miloš
    Novák, Jiří Karel
    Pivec, Edvín
    Seifert, Thomas
    Štemprok, Miroslav, 1933-
Language
    anglicky
Source title - serial
    Journal of geosciences
Vol./nr.
    Vol. 53, no. 1
Pages
    p. 65-104
Year
    2008
Notes
    21 obr., 3 fot., 9 tab., appendix
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: J. Geosci. (Prague)
Classfication no.
    552
Conspectus category
    552
    553
Subject group
    analýza petrografická
    analýza termomagnetická
    chemismus hornin
    diagram petrochemický
    geologie regionální
    granitový porfyr
    hydrotermální alterace
    izotopy stabilní
    krušnohorské krystalinikum
    krušnohorský pluton
    lamprofyry
    magnetická susceptibilita
    mineralizace
    mísení magmat
    petrogeneze
    rudy U
    thorium
    uran
    žíla rudní
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Jáchymov (Karlovy Vary, Ostrov)
Keyword
    Czech
    District
    Dykes
    Geochemistry
    Jáchymov
    Joachimsthal
    Ore
    Petrology
    Republic
    Variscan
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 8. 2008
Import date
    8. 8. 2012