Record details

Title
    Petrology and geochemistry of Varsican dykes from the Jáchymov (Joachimsthal) ore district, Czech Republic
Author
    Chlupáčová, Marta
    Dolejš, David
    Holub, František
    Lang, Miloš
    Novák, Jiří
    Pivec, Edvín
    Seifert, Thomas
    Štemprok, Miroslav
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Journal of Geosciences
Vol./nr.
    Roč. 53, č. 1
Pages
    40
Year
    2008
Thesaurus term
    lamprophyre
    porphyry
Keyword
    Czech
    District
    Dykes
    Geochemistry
    Jáchymov
    Joachimsthal
    Ore
    Petrology
    Republic
    Varsican
Abstract (in english)
   The paper concentrates on petrology and geochemistry of Variscan dykes from the Jáchymov (Joachimsthal) ore district
Contributor
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    UK, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012