Record details

Title
    Petrology and geochemistry of granulite clasts in the Visean Luleč conglomerate, Kulm in central Moravia, Czech Republic
Other titles
    Petrologie a mineralogie klastů granulitů v kulmských slepencích (Visé) na střední Moravě, Česká republika
Author
    Novák, Milan
    Vrána, Stanislav
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Bulletin of the Czech Geological Survey-Věstník Českého geologického ústavu
Vol./nr.
    Roč. 75, č. 4
Pages
    9
Year
    2000
Thesaurus term
    Granulite clats, Luleč conglomerate (Kulm, Upper Visan), chemical composition of rocks and minerals, granulite typology, CentralMoravia
Keyword
    Central
    Clasts
    Conglomerate
    Czech
    Geochemistry
    Granulite
    Kulm
    Luleč
    Moravia
    Petrology
    Republic
    Visean
Abstract (in czech)
   Deset vzorků granulitů ve valounech lulečského konglomerátu náleží 4 typům granulitů: felsický granátický granulit, nefoliovaný felsický granulit s příkrou retrogresní zonálností granátu, vysokotlaký biotit-granátický granulit a cordierit-granát-sillimanitický granulit. V populaci valounů převládají typy ekvilibrované za nízkých až středních tlaků.
Abstract (in english)
   Ten samples of clasts split into four types of granulites: felsic garnet granulites, unfoliated felsic granulite with steep retrogressive Grt zoning, high-pressure biotite garnet granulite and highly peraluminous cordierite-garnet-sillimanite granulite. Low-pressure and medium-P granulites dominate the granulite clast population.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014