Record details

Title
    Petrology and geochemistry of the Běstvina granulite body metamorphosed at eclogite facies conditions, Bohemian Massif
Other titles
    Petrologie a geochemie běstvinského granulitového tělesa metamorfovaného v eklogitové facii, Český masiv.
Author
    Fišera, Milan
    Štědrá, Veronika
    Vrána, Stanislav
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Journal of the Czech Geological Society
Vol./nr.
    Roč. 50, č. 3-4
Pages
    12
Year
    2005
Thesaurus term
    petrology, geochemistry, Kutná Hora crystalline comples, granulites, migmatites, Variscan, Bohemian Massif
Keyword
    Běstvina
    Body
    Bohemian
    Conditions
    Eclogite
    Facies
    Geochemistry
    Granulite
    Massif
    Metamorphosed
    Petrology
Abstract (in czech)
   Článek popisuje několik vzorků granulitů a migmatitů z běstvinského granulitového tělesa a a jejich petrologické a geochemické charakteristiky. Přispívá k diskusi o metamorfním a tektonickém vývoji exotických jednotek podél sv. okraje moldanubika.
Abstract (in english)
   The paper describes several samples of granulites and migmatites of the Běstvina Granulite Unit and their petrological and geochemical characteristics. It contributes to the discussion of metamorphic and tectonic history of exotic units along the NW margin of the Moldanubicum.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014