Record details

Title
    Petrology and geochemistry of the Czechoslovak part of the Krušné hory Mts. granite pluton
Statement of responsibility
    Miroslav Štemprok
Other titles
    Petrologie a geochemie československé části krušnohorského žulového plutonu
    Petrologija i geochimija čechoslovackoj časti rudnogorskogo (Krušnogoskogo) granitnogo plutona
Author
    Štemprok, Miroslav, 1933-
Language
    anglicky
Source title - serial
    Sborník geologických věd. Ložisková geologie-mineralogie
Vol./nr.
    No. 27
Pages
    p. 111-156, obr. příl.
Year
    1986
Notes
    3 obr., 8 tab.
    České, ruské resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    550.4
    552
Conspectus category
    550
    552
Keyword
    Czechoslovak
    Geochemistry
    Granite
    Hory
    Krušné
    Mts
    Petrology
    Pluton
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    19. 11. 2010
Import date
    8. 8. 2012