Record details

Title
    Petrology and mineralogy of the Neolithic and Aeneolithic artefact in Bohemia
Author
    Šrein, Vladimír
    Šreinová, B.
    Šťastný, Martin
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Acta Montana Series AB
Vol./nr.
    -, č. 12 /132/
Pages
    s. 111-119
Year
    2003
Notes
    Překlad názvu: Petrologie a mineralogie neolitických a eneolitických nástrojů v České republice
    Rozsah: 9 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
Subject category
    Aeneolithic
    Neolithic
    stony artefacts
Keyword
    Aeneolithic
    Artefact
    Bohemia
    Mineralogy
    Neolithic
    Petrology
Abstract (in czech)
   Fragmenty neolitických a eneolitických nástrojů byly nalezeny mezi dalšími nástroji na početných nalezištích v České republice.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012