Record details

Title
    Petrology of Lower Pleistocene continental deposits - Beroun highway
Statement of responsibility
    Eliška Růžičková, Dagmar Minaříková
Other titles
    Petrografie spodnopleistocenních kontinentálních sedimentů - Beroun-dálnice
Author
    Minaříková, Dagmar
    Růžičková, Eliška
Language
    anglicky
Source title - serial
    Sborník geologických věd. Antropozoikum
Vol./nr.
    Roč. 20
Pages
    s. 39-69
Year
    1991
Notes
    4 fot., 6 tab., 1 sch., 8 diag.
    České resumé
    Zkr. název ser.: Sbor. geol. Věd, Antropozoikum.
Subject group
    extraglaciální oblasti
    minerály
    písek
    pleistocén-spodní
    sedimentace fluviální
    sedimentační dynamika
    sedimenty deluviální
    sedimenty klastické
Geographical name
    Beroun
    ČSFR-Čechy
Keyword
    Beroun
    Continental
    Deposits
    Highway
    Lower
    Petrology
    Pleistocene
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    6. 3. 2009
Import date
    8. 8. 2012