Record details

Title
    Petrophysical types of Gemeric Granites (West Carpathians, Czechoslovakia)
Statement of responsibility
    Leonid Ivanovič Zvjagincev, Ladislav Rozložník
Author
    Rozložník, Ladislav
    Zvjagincev, Leonid Ivanovič
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geologický zborník Geologica carpathica
Vol./nr.
    Vol. 40, no. 5
Pages
    p. 547-562
Year
    1989
Notes
    4 obr., 4 foto
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Zbor. Geol. carpath.
Classfication no.
    550.8
Subject category
    hlubinné horniny s křemenem
    orogenetické pohyby, geosynklinály, tektogeneze
    petrofyzika
    Slovenské rudohorie
Keyword
    Carpathians
    Czechoslovakia
    Gemeric
    Granites
    Petrophysical
    Types
    West
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 3. 2007
Import date
    8. 8. 2012