Record details

Title
    Petrostrukturní vztahy metamorfovaných a magmatických hornin v oblasti Nové Pece a Trojmezí (Moldanubikum, Šumava)
Statement of responsibility
    Jaroslava Pertoldová, Kryštof Verner, Karel Breiter & Petr Sulovský
Other titles
    Petrostructural relationships of the metamorphic and magmatic rocks near Nová Pec and Trojmezí (Moldanubian zone, Bohemian Forest)
Author
    Breiter, Karel, 1956-
    Pertoldová, Jaroslava, 1956-
    Sulovský, Petr, 1952-
    Verner, Kryštof
Language
    česky
Source title - monograph
    Aktuality šumavského výzkumu II : sborník z konference, Srní 4.-7. října 2004
Pages
    s. 25-31
Notes
    3 obr., 4 fot.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    55(1)
Conspectus category
    55
Subject group
    analýza petrotektonická
    analýza tektonická
    chemismus hornin
    datování U/Th/Pb
    deformace
    granitoidy
    intruze
    metamorfika
    moldanubický pluton
    moldanubikum Šumavy
    monazit
    proces polyfázový
    syenit
    vrásnění variské
Geographical name
    ČR-Čechy
    Nová Pec (Prachatice, Prachatice)
    Nové Údolí (Prachatice, Prachatice)
Keyword
    Hornin
    Magmatických
    Metamorfovaných
    Moldanubikum
    Nové
    Oblasti
    Pece
    Petrostrukturní
    Šumava
    Trojmezí
    Vztahy
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012