Record details

Title
    Phlogopites from subvolcanic melilitic rocks, Ploučnice River region, Czechoslovakia
Statement of responsibility
    Jaromír Ulrych, Edvín Pivec, Pavel Povondra, Jozef Rutšek
Other titles
    Flogopity subvulkanických melilitických hornin z hornoploučnické oblasti, Československo
Author
    Pivec, Edvín
    Povondra, Pavel, 1924-
    Rutšek, Jozef
    Ulrych, Jaromír
Language
    česky
Source title - serial
    Acta Universitatis Carolinae. Geologica
Vol./nr.
    Č. 1
Pages
    s. 9-24
Year
    1990
Notes
    6 fot., 2 tab., 5 diag.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geol.
Subject group
    České středohoří
    flogopit
    fylosilikáty
    horniny vulkanické
    krystalizace
    melilitit
    minerály
    slídy
Geographical name
    ČSFR-Čechy
Keyword
    Czechoslovakia
    Melilitic
    Phlogopites
    Ploučnice
    Region
    River
    Rocks
    Subvolcanic
Abstract (in czech)
   Neoidní melilitické horniny této oblasti zahrnují hlavně melilitolity, mikromelilitolity a polzenity s.s. obsahující značné množství flogopitu (1 až 9 obj.). Starší, světle žlutohnědý slabě pleochroický flogopit I (s max. obsahy BaO= 0,7 hm. a TiO2= 1,4 hm. , mg= 0,88-0,96) je metasomaticky zatlačován podél štěpnosti tmavě žlutohnědým až červenohnědým silně pleochroickým flogopitem II (s max. obsahy BaO= 6,8 hm. a TiO2= 7,2 hm. , mg= 0,81 - 0,87). Tvorba flogopitu I je spjata patrně s pozdně magmatickou krystalizací, zatímco flogopit II je většinou produktem reakce residuálních magmatických fluid s primárními tmavými minerály, zejména s olivínem. Proces flogopitizace melilitolitů vede až ke vzniku flogopititů. Flogopit I prakticky chybí v horninách pokročilejšího stupně diferenciace
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    19. 6. 2009
Import date
    8. 8. 2012