Record details

Title
    Phosphowalpurgite, the P-dominant analogue of walpurgite from Smrkovec, The Slavkovský Les Mts
Author
    Čejka, J.
    Hloušek, J.
    Novák, M.
    Sejkora, J.
    Šrein, Vladimír
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Canadian Mineralogist
Vol./nr.
    Roč. 42, -
Pages
    s. 963-972
Year
    2004
Notes
    Projekt: KSK3046108, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Fosforvalpurgin, fosforový analog valpurginu ze Smrkovce, Slavkovský les, Česká republika
    Rozsah: 10 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
Subject category
    new mineral species
    phosphowalpurgite
    walpurgite
Keyword
    Analogue
    Mts
    P-dominant
    Phosphowalpurgite
    Slavkovský
    Smrkovec
    Walpurgite
Abstract (in czech)
   Byl popsán fosforvalpurgin, fosforečnanový analog valpurginu jako nový minerál. Vyskytuje se na starých důlních odvalech poblíž Smrkovce, Západočeský kraj, ČR.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012