Record details

Title
    Physical and mechanical properties of selected amphibolite core samples from the Kola Superdeep Borehole KSDB-3
Author
    Přikryl, R.
    Trčková, Jiřina
    Živor, Roman
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Terra Nova
Vol./nr.
    Roč. 14, č. 5
Pages
    s. 379-387
Year
    2002
Notes
    Projekt: GA205/01/1299, GA ČR
    Rozsah: 9 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
Subject category
    borehole
    core
Keyword
    Amphibolite
    Borehole
    Core
    Kola
    KSDB-3
    Mechanical
    Physical
    Properties
    Samples
    Selected
    Superdeep
Abstract (in english)
   Results of laboratory tests of the physical and mechanical properties of six amphibolite core samples from the various depths of the Kola Superdeep Borehole (from 3000 m to 10 000 m).
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012