Record details

Title
    Physical properties of meteorites - Applications in space missions to asteroids
Author
    Adachi, T.
    Elbra, T.
    Kletetschka, Günther
    Kohout, Tomáš
    Mikula, V.
    Pesonen, L. J.
    Schnabl, Petr
    Šlechta, Stanislav
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Meteoritics & Planetary Science
Vol./nr.
    Roč. 43, č. 6
Pages
    s. 1009-1020
Year
    2008
Notes
    Překlad názvu: Fyzikální vlastnosti meteoritů - aplikace při kosmických misí k asteroidům
    Rozsah: 12 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    magnetic susceptibility
    meteorite
    parent body asteroid
Keyword
    Applications
    Asteroids
    Meteorites
    Missions
    Physical
    Properties
    Space
Abstract (in czech)
   Na základě výsledků reflektanční spektroskopie a chemických/mineralogických metod dálkového průzkumu, asteroidy jsou považovány za mateřská tělesa meteoritů. Magnetická susceptibilita asteroidu muže bát určena za pomoci obíhající sondy z magnetické indukce způsobené slunečním větrem, nebo přímo za použití AC cívky na přistávacím modulu nebo změřena na vzorcích dopravených do laboratoře. Magnetická susceptibilita asteroidu opravena na vliv tvaru tělesa může být porovnána s hodnotami meteoritů z existující databáze a může být tak upřesněn vztah mezi různými asteroidy a meteority.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012