Record details

Title
    Plaňavské vrstvy v oblasti Štramberka (spodní křída, vnější Západní Karpaty, Česká republika)
Statement of responsibility
    Petr Skupien, Zdeněk Vašíček, Daniela Reháková, Dalibor Matýsek
Other titles
    Plaňava Member from the Štramberk area (Lower Cretaceous, Outer Western Carpathians, Czech Republic)
Author
    Matýsek, Dalibor, 1960-
    Reháková, Daniela, 1955-
    Skupien, Petr
    Vašíček, Zdeněk, 1937-
Language
    česky
Source title - serial
    Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae
Vol./nr.
    Roč. 97, č. 1
Pages
    s. 129-151
Year
    2012
Notes
    2 obr., 10 fot., 1 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Acta Mus. Morav., Sci. geol.
Classfication no.
    55(1)
    551.7
Conspectus category
    55
Subject group
    biostratigrafie
    flyšové pásmo Západních Karpat
    geologie regionální
    křída-spodní
    litostratigrafie
    lom
    výchoz
Geographical name
    Morava (Česko)
    Štramberk-Kotouč (Nový Jičín, Kopřivnice)
Keyword
    Česká
    Karpaty
    Křída
    Oblasti
    Plaňavské
    Republika
    Spodní
    Štramberka
    Vnější
    Vrstvy
    Západní
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    20. 2. 2014
Import date
    20. 5. 2014