Record details

Title
    Placer gold and other economic minerals from the remnants of palaeofan deposits in the foreland of the East Sudetes, Poland
Statement of responsibility
    Jan Wierchowiec
Author
    Wierchowiec, Jan
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta geologica polonica
Vol./nr.
    Vol. 57, no. 4
Pages
    p. 523-538, 3 listy příloh
Year
    2007
Notes
    2 obr., 1 fot., 3 pl., 3 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Acta geol. pol.
Classfication no.
    549
    553.3/.4
Conspectus category
    553
Subject group
    dejekční vějíř
    kvartér
    mikroskopie elektronová
    morfologie krystalu
    oblast snosová
    rozsyp
    rudy Au
    složení chemické
    stream sediment
    struktury
    těžké minerály
    zlato ryzí
Geographical name
    Morava (Česko)
    Polsko
    Zlaté Hory (Jeseník, Jeseník)
    Zlatý Chlum (Jeseník, Jeseník)
Keyword
    Deposits
    East
    Economic
    Foreland
    Gold
    Minerals
    Other
    Palaeofan
    Placer
    Poland
    Remnants
    Sudetes
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    3. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012