Record details

Title
    Plagioklasový kumulát a chromit ve slepenci ze Stříbrných Hor
Statement of responsibility
    Václav Procházka, Jaroslav Havlíček
Other titles
    Plagioclase cumulate and chromite in the conglomerate from Stříbrné Hory
Author
    Havlíček, Jaroslav
    Procházka, Václav
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy
Vol./nr.
    Roč. 49
Pages
    s. 17-20, 1 s. obr. příl.
Year
    2009
Notes
    4 fot., 1 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. Jihočes. Muz. (Č. Budějovice), přír. Vědy
Classfication no.
    55(1)
    552
Conspectus category
    552
Subject group
    analýza valounová
    chemismus minerálů
    chromit
    geologie regionální
    horniny plutonické
    metakonglomerát
    moldanubikum
    oblast snosová
    plagioklasy
    původ plášťový
    vrásnění variské
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Stříbrné Hory (Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod)
Keyword
    Chromit
    Hor
    Kumulát
    Plagioklasový
    Slepenci
    Stříbrných
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    18. 1. 2010
Import date
    8. 8. 2012