Record details

Title
    Plane wave in viscoelastic anisotropic media - 2. Numerical examples
Author
    Červený, V.
    Pšenčík, Ivan
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Geophysical Journal International
Vol./nr.
    Roč. 161, č. 1
Pages
    s. 213-229
Year
    2005
Notes
    Projekt: GA205/04/1104, GA ČR3cav_un_auth*0007463
    Projekt: GA205/05/2182, GA ČR3cav_un_auth*0000924
    Projekt: IAA3012309, GA AV ČR3cav_un_auth*0000911
    Projekt: KSK3012103, GA AV ČR3cav_un_auth*0000190
    Projekt: TSE 17/05/02, DFG, DE
    Překlad názvu: Rovinné vlny ve viskoelastických anizotropních prostředích - 2. Numerické příklady
    Rozsah: 17 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3012916
Subject category
    polarization
    seismic anisotropy
    seismic waves
Keyword
    Anisotropic
    Examples
    Media
    Numerical
    Plane
    Viscoelastic
    Wave
Abstract (in czech)
   Numericky jsou studovány vlastnosti homogenních a nehomogenních vln šířících se v neomezených viskoelastických anizotropních prostředích v libovolně zadaném směru. Pro tyto účely jsou užity analytické výrazy a algebraické rovnice šestého stupně odvozené v paralelním článku. Studovány jsou charakteristiky vln jako fázová rychlost, amplitudový úbytek ve směru šíření, útlum, útlumový úhel a polarizační vektor.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013