Record details

Title
    Planiscutellum and Avascutellum from the Bohemian Silurian (Trilobita, Styginidae)
Statement of responsibility
    Milan Šnajdr
Author
    Šnajdr, Milan
Language
    anglicky
Source title - serial
    Věstník Ústředního ústavu geologického
Vol./nr.
    Vol. 64, no. 2
Pages
    p. 115-119
Year
    1989
Notes
    2 obr. v textu, 2 tab. foto v příl.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Věst. Ústř. Úst. geol.
Classfication no.
    562/569
Subject category
    Arthropoda
    devon
    oblast tepelsko-barrandienská
    silur
Keyword
    Avascutellum
    Bohemian
    Planiscutellum
    Silurian
    Styginidae
    Trilobita
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2007
Import date
    8. 8. 2012