Record details

Title
    Plant-Arthropod associations from the Lower Miocene of the Most Basin in Northern Bohemia (Czech Republic): a preliminary report
Statement of responsibility
    Jakub Prokop, Torsten Wappler, Stanislav Knor, Zlatko Kvaček
Author
    Knor, Stanislav
    Kvaček, Zlatko, 1937-
    Prokop, Jakub, 1976-
    Wappler, Torsten
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta geologica sinica
Vol./nr.
    Vol. 84, no. 4
Pages
    p. 903-914
Year
    2010
Notes
    1 obr., 2 pl., 2 diagr., 2 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Acta geol. sin.
Classfication no.
    551.7
    56
Conspectus category
    56
Subject group
    analýza statistická
    Insecta
    listy
    miocén-spodní
    neogén
    paleoekologie
    Plantae
    severočeská pánev
    trace fossils
    změna klimatu
Geographical name
    Bílina-oblast (Česko)
    Čechy (Česko)
Keyword
    Associations
    Basin
    Bohemia
    Czech
    Lower
    Miocene
    Most
    Northern
    Plant-Arthropod
    Preliminary
    Report
    Republic
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    19. 10. 2010
Import date
    8. 8. 2012