Record details

Title
    Plate-tectonic evolution and paleogeography of the circum-Carpathian region
Statement of responsibility
    Jan Golonka, Lisa Gahagan, Michał Krobicki, František Marko, Nestor Oszczypko, Andrzej Ślączka
Author
    Gahagan, Lisa
    Golonka, Jan
    Krobicki, Michał
    Marko, František
    Oszczypko, Nestor
    Ślączka, Andrzej
Language
    anglicky
Source title - monograph
    The Carpathians and their foreland: geology and hydrocarbon resources. AAPG Memoir 84
Pages
    s. 11-46
Notes
    20 obr.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    551.2
    551.8
Conspectus category
    55
Subject group
    Český masiv
    kenozoikum
    kinematika
    kontinent
    litofacie
    mapa paleogeografická
    mesozoikum
    mikrodeska
    paleogeografie
    paleozoikum
    prekambrium
    program počítačový
    tektonika desková
    terán
    vrásnění alpinské
    vrásnění hercynské
    vrásnění kadomské
    vrásnění kaledonské
    vrásnění panafrické
    Západní Karpaty
Geographical name
    Česko
    Evropa
    Polsko
    Slovensko
Keyword
    Circum-Carpathian
    Evolution
    Paleogeography
    Plate-tectonic
    Region
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012