Record details

Title
    Platinum-group element geochemistry of subcontinental mantle xenoliths from the Bohemian Massif, Czech Republic
Author
    Ackerman, Lukáš
    Jelínek, E.
Conference
    International Platinum Symposium (10. : 08.08.2005-11.8.2005 : Oulu, Finsko)
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    10th International Platinum Symposium. Extended Abstracts
Pages
    s. 269-272
Notes
    Projekt: IAA3013403, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Geochemie platinových kovů subkontinentálních plášťových uzavřenin z Českého Masivu, Česká Republika
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    Bohemian
    Czech
    mantle
    platinum
    xenoliths
Keyword
    Bohemian
    Czech
    Element
    Geochemistry
    Mantle
    Massif
    Platinum-group
    Republic
    Subcontinental
    Xenoliths
Abstract (in czech)
   Xenolity svrchního pláště z dvou různých geotektonických prostředí (basanity a granulity) byly analyzovány za účelem zjištění koncentrace platinových kovů, Ni, Cu a S. Xenolity z basanitů mají podobné koncentrace těchto prvků jako xenolity z granulitů.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012