Record details

Title
    Plešné jezero - archiv informací o holocenním a svrchněpleistocenním charakteru vegetace, krajiny a jezerního biotopu (první výsledky)
Statement of responsibility
    Vlasta Jankovská
Other titles
    Plešné Lake - archives of information about Holocene and Late Pleistocene character of vegetation, landscape and lake biotope (first results)
Author
    Jankovská, Vlasta, 1942-
Language
    česky
Source title - monograph
    Aktuality šumavského výzkumu. Sborník z konference, Srní 4.-7. října 2004
Pages
    S. 158-163
Notes
    1 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    56
Conspectus category
    502
Subject group
    analýza pylová
    biotop
    glaciály
    holocén
    jezero ledovcové
    kvartér oblastí kontinentálního zalednění Českého masivu
    paleontologie
    pleistocén-svrchní
    sedimenty jezerní
    vegetace
Geographical name
    ČR-Čechy
    Šumava-Plešné jezero
Keyword
    Archiv
    Biotopu
    Charakteru
    Holocenním
    Informací
    Jezerního
    Jezero
    Krajiny
    Plešné
    První
    Svrchněpleistocenním
    Vegetace
    Výsledky
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012