Record details

Title
    Pleistocénní sedimenty vyšší terasy Bečvy ve Vsetíně
Other titles
    Pleistocenne deposits of the higher fluvial terrace of Bečva river in the area of Vsetín city
Author
    Baroň, Ivo
    Kirchner, Karel
    Nehyba, Slavomír
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2007
Vol./nr.
    Roč. XV, č. 1
Pages
    3
Year
    2008
Thesaurus term
    facies analyses- braided river- Pleistocene
Keyword
    Bečvy
    Pleistocénní
    Sedimenty
    Terasy
    Vsetíně
    Vyšší
Abstract (in czech)
   Pleistocenní fluviální sedimenty PaleoBečvy byly zjištěny v rámci stavebních odkryvů v centru města Vsetín. Tyto pleistocenní sedimenty jsou interpretovány jako sedimenty štěrkové divočící řeky.
Abstract (in english)
   Pleistocene fluvial deposits of the PaleoBečva river were recognised in the artificial outcrop in the centre of the city Vsetín. They were interpreted as deposits of gravelly braided river.
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012