Record details

Title
    Pleistocenní fluviální sedimenty na území mapy 14-41 Šumperk (14-41 Šumperk)
Statement of responsibility
    Oldřich Holásek
Other titles
    The Pleistocene fluvial sediments on the map sheet 14-41 Šumperk
Author
    Holásek, Oldřich
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1994
Pages
    s. 57-58
Year
    1995
Notes
    8 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1994.
Subject group
    kvartér Českého masivu
    paleomorfologie
    pleistocén
    sedimentace fluviální
    sedimenty klastické
Subject category
    terasy
Geographical name
    ČR-Morava
    Šumperk
Keyword
    14-41
    Fluviální
    Mapy
    Pleistocenní
    Sedimenty
    Šumperk
    území
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012