Record details

Title
    Pleistocenní měkkýši od Remenin (Nízké Beskydy, východní Slovensko)
Statement of responsibility
    Ján Harčár, Jiří Kovanda
Other titles
    The Pleistocene Molluscan faunas from Remeniny-village (Nízke Beskydy, East Slovakia)
Author
    Harčár, Ján
    Kovanda, Jiří, 1935-
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011
Vol./nr.
    Roč. 45
Pages
    s. 213-218
Year
    2012
Notes
    4 obr., 1 fot., 2 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2011
Classfication no.
    551.7
Conspectus category
    56
Subject group
    flyšové pásmo Západních Karpat
    glaciály
    interglaciály
    koluvium
    kvartér Západních Karpat
    Mollusca
    paleoekologie
    pleistocén
    profil odkryvu
    sedimentace fluviální
Geographical name
    Slovensko
Keyword
    Beskydy
    Měkkýši
    Nízké
    Pleistocenní
    Remenin
    Slovensko
    Východní
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    26. 11. 2012
Import date
    20. 3. 2014