Record details

Title
    Pleistocenní periglaciální modelace okolí Vysoké hole (Pradědská hornatina) (14-24 Bělá pod Pradědem, 14-42 Rýmařov)
Statement of responsibility
    Martin Adamec = Roman Duras = Jan Hradecký = Tomáš Pánek
Other titles
    Pleistocene Periglacial Morphogenesis in the Vicinity of Vysoká hole Mt. (Pradědská hornatina Mts.)
Author
    Adamec, Martin
    Duras, Roman
    Hradecký, Jan
    Pánek, Tomáš, 1977-
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 10
Year
    2003
Notes
    1 obr., 11 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2002
Subject group
    kryopedologie
    kvartér denudačních oblastí Českého masivu
    peneplenizace
    periglaciální jevy
    permafrost
    pleistocén
    plošina
    reliéf
    seizmika refrakční
    zvětrávání mrazové
Geographical name
    Bělá pod Pradědem (Jeseník)
    ČR-Morava
    Rýmařov (Bruntál)
Keyword
    14-24
    14-42
    Bělá
    Hole
    Hornatina
    Modelace
    Okolí
    Periglaciální
    Pleistocenní
    Pradědem
    Pradědská
    Rýmařov
    Vysoké
Abstract (in english)
   Significant denudation and areal reduction of pre-Quaternary ridges and planation surfaces tookplace during the Pleistocene period in the area of Hrubý Jeseník Mts. Cryoplanation was structural controlled and the cryoplanation itself conditioned evolution of cryoplanation surfaces, cryoplanation terraces, tors, frost riven cliffs and scarps at the top area of the Hrubý Jeseník Mts. The watershead parts situated in homogenous and less resistant rocks were under influences of denudation, intensive frost weathering and eolian processes. The summit surface of the Vysoká hole Mt. (1464 m a., s. I.) area (the top part of Pradědská hornatina Mts) has been analysed by surface-geophysical method of shallow seismic refraction. Georelief modifying by frost weathering has heed verified by geophysical measurements in the minimum depth of 13 m. On the southwestern cryoplanation terrace of Petrovy kameny (1438 m a. s.
   I.) the underlying rock was affected by frost weathering in the minimum depth of 10 m
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    1. 6. 2007
Import date
    8. 8. 2012