Record details

Title
    Pleistocenní sedimenty vyšší terasy Bečvy ve Vsetíně : 25-41 Vsetín
Statement of responsibility
    Slavomír Nehyba, Ivo Baroň, Karel Kirchner
Other titles
    Pleistocene deposits of the "higher" fluvial terrace of Bečva river in the area of Vsetín city
Author
    Baroň, Ivo
    Kirchner, Karel, 1951-
    Nehyba, Slavomír
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2007
Vol./nr.
    Roč. 15
Pages
    s. 28-30
Year
    2008
Notes
    2 obr., 1 fot.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2007
Classfication no.
    55(1)
    551.4
Conspectus category
    55
Subject group
    geologie urbanistická
    kvartér Západních Karpat
    litofacie
    odkryv umělý
    pleistocén-spodní
    sedimentace fluviální
    štěrk
    terasa říční
    tok zdivočelý
Geographical name
    Morava (Česko)
    Vsetín (Česko)
Keyword
    25-41
    Bečvy
    Pleistocenní
    Sedimenty
    Terasy
    Vsetín
    Vsetíně
    Vyšší
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    23. 4. 2009
Import date
    8. 8. 2012