Record details

Title
    Pleistocenní sedimenty vyšší terasy Bečvy ve Vsetíně
Other titles
    Plestocenne deposits of the 'higher' fluvial terrace of Bečva River in the area of Vsetín
Author
    Baroň, Ivo
    Kirchner, Karel
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2007
Vol./nr.
    Roč. 15, č. podzim
Pages
    3
Year
    2008
Thesaurus term
    facies analyses, braided river, Pleistocene
Keyword
    Bečvy
    Pleistocenní
    Sedimenty
    Terasy
    Vsetíně
    Vyšší
Abstract (in czech)
   Nálezová zpráva o profilu fluviálních štěrků vyšší terasy Bečvy ve Vsetíně
Abstract (in english)
   Plestocenne deposits of the 'higher' fluvial terrace of Bečva River in the area of Vsetín
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014