Record details

Title
    Pleistocenní zástupci čeledi Castoridae (Rodentia, Mammalia) z lokality Chlum u Srbska
Statement of responsibility
    Jana Nedomová
Author
    Nedomová, Jana
Language
    česky
Source title - monograph
    9. Kvartér 2003, 9. 12. 2003
Pages
    s. 11-12
Notes
    1 tab.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    551.7
    599
Conspectus category
    55
Subject group
    devon
    jeskyně
    krasová výplň
    kvartér pražské plošiny
    Mammalia
    paleohydrologie
    paleontologie
    pleistocén
    pražská pánev
    Rodentia
    silur
    terasa
    vápenec
    zuby
Geographical name
    ČR-Čechy
    Srbsko (Beroun, Beroun)
Keyword
    Castoridae
    Chlum
    čeledi
    Lokality
    Mammalia
    Pleistocenní
    Rodentia
    Srbska
    Zástupci
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 8. 2007
Import date
    8. 8. 2012