Record details

Title
    Pleistocenskie gleby kopalne z epoki paleomagnetycznej Brunhes w lessach czeskich i slowackich
Statement of responsibility
    Leopold Dolecki
Other titles
    Pleistocene paleosols from the Brunhes paleomagnetic epoch in the Czech and Slovak loesses
Author
    Dolecki, Leopold
Language
    polsky
Source title - serial
    Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio B, Geographia, geologia, mineralogia et petrographia
Vol./nr.
    Roč. 54
Pages
    s. 165-184
Year
    1999
Notes
    3 obr., 1 tab., 3 s. bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Ann. Univ. Mariae Curie-Sklodowska, Sect. B
Subject group
    geomagnetická epocha brunhes
    glaciály
    kvartér Českého masivu
    kvartér Západních Karpat
    paleopedologie
    pleistocén
    půda fosilní
    spraš
    stratigrafie
Geographical name
    Česká republika
    Slovensko
Keyword
    Brunhes
    Czeskich
    Epoki
    Gleby
    Kopalne
    Lessach
    Paleomagnetycznej
    Pleistocenskie
    Slowackich
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    26. 9. 2007
Import date
    8. 8. 2012