Record details

Title
    Pliocénní vulkanická aktivita v oblasti mezi městy Semily a Turnov: sopky Prackov a Kozákov a kozákovský lávový proud
Author
    Černá, Aneta
    Haloda, Jakub
    Rapprich, Vladislav
    Schnabl, Petr
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Sborník Muzea Českého ráje / Acta Musei Turnoviensis
Pages
    6
Keyword
    Aktivita
    Kozákov
    Kozákovský
    Lávový
    Městy
    Oblasti
    Pliocénní
    Prackov
    Proud
    Semily
    Sopky
    Turnov
    Vulkanická
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014