Record details

Title
    Pliocenní a kvartérní sedimenty na mapovém listu 1 : 50 000 Jevíčko (24-21, Jevíčko)
Statement of responsibility
    Jaroslav Kadlec
Other titles
    Pliocene and Quaternary sediments on the map sheet 1 : 50 000 Jevíčko
Author
    Kadlec, Jaroslav
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 2
Pages
    s. 6
Year
    1995
Notes
    3 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1994.
Subject group
    eolické sedimenty
    kvartér Českého masivu
    pliocén
    sedimentace eolická
    sedimentace fluviální
    sedimenty deluviální
Geographical name
    ČR-Morava
    Jevíčko
Keyword
    24-21
    50
    000
    Jevíčko
    Kvartérní
    Listu
    Mapovém
    Pliocenní
    Sedimenty
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 6. 2008
Import date
    8. 8. 2012