Record details

Title
    Ploštice (Heteroptera), křísi (Auchenorrhyncha), mery (Sternorrhyncha: Psylloidea)
Other titles
    True bugs, Auchenorrhyncha, and jumping plant-lice
Author
    Kment, Petr
    Malenovský, Igor
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Year
    2008
Source title - monograph
    Louky Bílých Karpat
Notes
    Počet výtisků: 2000
Thesaurus term
    Auchenorrhyncha
    Bílé Karpaty
    Biosphere Reserve
    Czech Republic
    Hemiptera
    Heteroptera
    meadow
    Moravia
    nature conservation
    Psylloidea
Keyword
    Auchenorrhyncha
    Heteroptera
    Křísi
    Mery
    Ploštice
    Psylloidea
    Sternorrhyncha
Abstract (in czech)
   Přehled vybraných skupin Hemiptera, tj. Heteroptera, Auchenorrhyncha a Psylloidea v lučních ekosystémech biosférické rezervace Bílé Karpaty.
Abstract (in english)
   A review of selected groups of Hemiptera, i.e. Heteroptera, Auchenorrhyncha, and Psylloidea, in the meadow ecosystems of the Bílé Karpaty Biosphere Reserve.
Contributor
    Národní muzeum Praha
Contributor code
    NM
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012